تا بیداری

ما در کجای تاریخ ایستاده ایم... و به کجا می رویم...؟؟

تا بیداری

ما در کجای تاریخ ایستاده ایم... و به کجا می رویم...؟؟

تا بیداری

اکنون در دنیای اسلام حادثه ای بزرگ و باشکوه و سرنوشت ساز در حال وقوع است. حادثه ای که می تواند همه ی معادلات استکبار را در این منطقه بسود اسلام و بسود ملت ها دگرگون سازد. حادثه ای که می تواند عزت و کرامت را به ملت های عرب و امت اسلامی برگرداند و غبار ده ها سال رفتار ظالمانه و تحقیر و تذلیلی را که از سوی آمریکا و غرب بر این ملت های کهن و ریشه دار وارد آمد، از سر و روی آن ها پاک کند.
(خطبه های مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران در سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام 1389/11/15)

بایگانی

بعد از جاهلیت های بیدار در آن دور زمان ها اکنون زمان ِ زنده بگور شدن جاهلیت ها و بیدار شدن اسلام است

اسلامی که دشمنان، محمدی نخواستنش. اما توانست محمدی بودن خودش را حفظ کند

اسلامی که دیگران آن را جزء دیوانگی ها و افسون ها خواندنش اما او ثابت کرد چیزی جز عزت و قدرت در خود ندارد.

عده ای که لباس فیلسوفان بر تن داشتند با چرتکه های مادی شان به سنجش میزان مفید بودنش اقدام کردند و نمی دانستند که اسلام با مادیات سنجیدنی نیست و گوهر خورشید را چه نیاز به سنجش. حال آن که خود درخشش ذاتیست

فریادش وحدت است. همانی که اگر باشد هیچ دشمنی نمی تواند ذره ای رسوخ کند در منافع امتی...  


این وبلاگ با هدف آشنایی توده ی مردم با منظومه ی فکری مقام معظم رهبری در راستای بیداری اسلامی راه اندازی شده است. پایه و اساس محتوای وبلاگ فرمایشات ولی فقیه است و منبع آن سایت رسمی ایشان می باشد