تا بیداری

ما در کجای تاریخ ایستاده ایم... و به کجا می رویم...؟؟

تا بیداری

ما در کجای تاریخ ایستاده ایم... و به کجا می رویم...؟؟

تا بیداری

اکنون در دنیای اسلام حادثه ای بزرگ و باشکوه و سرنوشت ساز در حال وقوع است. حادثه ای که می تواند همه ی معادلات استکبار را در این منطقه بسود اسلام و بسود ملت ها دگرگون سازد. حادثه ای که می تواند عزت و کرامت را به ملت های عرب و امت اسلامی برگرداند و غبار ده ها سال رفتار ظالمانه و تحقیر و تذلیلی را که از سوی آمریکا و غرب بر این ملت های کهن و ریشه دار وارد آمد، از سر و روی آن ها پاک کند.
(خطبه های مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران در سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام 1389/11/15)

بایگانی

ما هم باید بفهمیم، ما شیعیان هم باید بفهمیم، بدانیم سیاست استکبار امروز، جدا کردن شیعه از غیر شیعه است، جدا کردن گروه های مسلمان از یکدیگر و به جان هم انداختن گروه های مسلمان است. ما باید کمک نکنیم به این هدف، ما بایستی نگذاریم دشمن به این هدف برسد، هم ما موظفیم، هم غیر شیعه، آن کسانی که شیعه نیستند، جمعیتها و مذاهب غیر شیعه در اسلام.

اسلام و بیداری اسلامی، در مقابل هر گونه سلطه گری ایستاده است و خواهد ایستاد. هر حرکت اسلامی که صادقانه باشد، مسلمانان دنیا را که جمعیت کثیری هستند، به خود جلب خواهد کرد و این برای قدرتهای بزرگ، یک خطر است. برای همین است که استکبار جهانی از انقلابهای دیگر در سایر نقاط عالم، به قدر انقلاب متکی به اسلام واهمه نداشته است.

ببینید، صحنه ی صدر اسلام برای ما الگوست. من نمی خواهم ادعا کنم که همه ی حوادث ما عینا شبیه حوادث صدر اسلام است؛ نه، دنیا تغییر کرده، انگیزه ها و شکلها عوض شده؛ لیکن صدر اسلام یک تابلوی بسیار پیجیده و هنرمندان و مندمجی است که بخشهای گوناگون زندگی تاریخی امت اسلام را تا امروز و تا ابد می شود در اجزای این تابلو مشاهده کرد. هر کدام از این بخشها را انسان ملاحظه کند و با زمان خودش تطبیق کند، می تواند بفهمد.


(بیانات رهبر در دیدار شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت اسلامی 1389/12/1. برگرفته از کتاب بیداری اسلامی از محمد حسن رضایی )

مظهر ابن بیداری اسلامی کسانی نیستند که امروز چهره ی تروریسم را در دنیای اسلام دارند نشان میدهند. کسانی که در عراق این جنایتها را می کنند؛ کسانی که در دنیای اسلام، به نام اسلام علیه مسلمانها فعالیت می کنند؛ کسانی که مهمترین وظیفه ی خود را ایجاد اختلاف بین مسلمانها - تحت عنوان شیعه و سنی، تحت عنوان قوم گرایی - قرار می دهند؛ اینها نمی توانند به هیچ وجه نمایشگر و نماد بیداری اسلامی باشند؛ این را خود مستکبران هم می دانند.

امروز استکبار جهانی و قلدرهای سیاسی عالم و امپراتوریهای زر و زور در سرتاسر جهان که در فساد و انحطاط غرقند، با اسلام و نظام اسلامی دشمن هستند؛ زیرا افشاگر و تهدید کننده ی آنها، اسلام و بیداری اسلامی است. طبیعی است هر کاری که علیه اسلام و نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از عهده ی نها برآید، می کنند.


(سخنرانی رهبر در مراسم دیدار وزیر آموزش و پرورش، معلمان و جمعی از دانش آموزان استان تهران. 1368/3/26. برگرفته از کتاب بیداری اسلامی از محمد حسن رضایی)

ملت ما بیدار است؛ ملت ما متحد است؛ ملت ما مسائل جهانی را با علاقه و دلسوزی دنبال می کند؛ یه مسائل دنیای اسلام می پردازد؛ درباره ی آنها موضع می گیرد، که یک نمونه ی از آن، همین راهپیمائی عظیم روز قدس است که در سرتاسر کشور - در همه ی شهرها، در بسیاری از روستاها حتی - مردم اجتماع کردند، راه افتادند، شعار دادند به نفع برادران مسلمانشان که هرگز آنها را نه دیده اند و نه از نزدیک می شناسند؛ لکن مسئله ی آنها را مسئله ی خودشان به حساب می آورند.